Walking in Wat Hua Lamphong Temple : Bangkok, Thailand (Sep’19)

7th Sep’19 (Bangkok, Thailand) : Visited Wat Hua Lamphong temple. It’s near Samyan MRT station.

Walking in Wat Hua Lamphong Temple : Bangkok, Thailand (Sep'19) 1

Walking in Wat Hua Lamphong Temple : Bangkok, Thailand (Sep'19) 2

 

Walking in Wat Hua Lamphong Temple : Bangkok, Thailand (Sep'19) 3